Losowa Fotografia Kolno

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][R][S][T][U][W][Z]

Ilość moich ulubionych cytatów/wierszy w bazie: 103
wyrażenie:

Losowe cytaty:

... najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od
których bieg ?ycia ka?e nam odchodzi? - nieraz na zawsze.

Marek H?asko

Bo to jest w tym wszystkim najstraszniejsze, ?e ukochana osoba jest w nas, staje si? cz??ci? nas i nie mo?na jej od tak wyrwa?.

Nicole Muller

Zawsze jest co?, o czym musz? ci niezw?ocznie donie?? Vincencie. Zawsze co? wa?nego: niuans, gest, d?wi?k, wspomnienie, widok, anonimowa tablica nagrobna z czarnej stali na miejskim cmentarzu, klucz ptaków na niebie widziany z okna gospody Hansy'ego, jedz?cy obiad m??czyzna i jego ograniczony umys?owo syn, którym przygl?dali?my si? tego dnia, zapach poca?unku, mi?osne westchnienie, pot na twoich d?oniach, ?zy na moich policzkach, aromat kawy unosz?cy si? w cukierni "AIDA", ten bia?oszary oddech w zimowy wieczór. Zawsze jest co? wa?nego, o czym natychmiast musz? ci powiedzie?. Bo jeste? niezb?dny, bo jeste? mój, bo rozumiesz - bo tchn??e? w moje ?ycie nowe ?ycie. Jest tak wiele przyczyn. dzi?kuj? Bogu za Ciebie...

Jonathan Carroll

Pami?tam, ?e jako ma?y ch?opiec ukrad?em kiedy? pornograficzn? ksi??k? wydrukowan? w Braille'u.
Cz?sto pociera?em ?wi?skie fragmenty.

Allen Woody

Do XVII wieku ludzie ?yli bez mas?a, do XVIII wieku bez myd?a, do XIX bez elektryczno?ci i ?utej gumy, do XX bez filmu i pigu?ki antykoncepcyjnej, a do nast?pnych bez wolno?ci, równo?ci, sprawiedliwo?ci i braterstwa. A przecie? ?yli...

Waldemar ?ysiak

A ja my?l?, ?e ca?e z?o tego ?wiata bierze si? z my?lenia. Zw?aszcza w wykonaniu ludzi ca?kiem ku temu nie maj?cych predyspozycji.

Andrzej Sapkowski
 
© 2006-2021 Marcin Wolanowski, Kolno