Jeste¶ tutaj 254212 osob±.

Użytkowników online 1

Losowa Fotografia Kolno

znalezionych: 150 na 22 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
• 2016-11-11 09:53:26

Faster rozpiska

• 2016-07-30 14:41:17

Programy

Program nauczania matematyki  dla bran?owej szko?y I stopnia.
Program nauczania matematyki w zakresie podstawowym dla LO i T, „Matematyka. Pozna? zrozumie?”.
Program nauczania matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla LO i T, „Matematyka. Pozna? zrozumie?”.
Program nauczania matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

 

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl I - III
Alicja Cewe, Ma?gorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magry?- Walczak, Halina Nahorska
Podkowa

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 1, zakres podstawowy
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 2, zakres podstawowy
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 3, zakres podstawowy
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk, Monika Strawa
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 1, zakres podstawowy i rozszerzony
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 1, 2 zakres podstawowy i rozszerzony
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 2, 3 zakres podstawowy i rozszerzony
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

"Matematyka, Pozna? zrozumie?"- klasa 3  zakres podstawowy i rozszerzony
Alina Przychoda, Zygmunt ?aszczyk, Monika Strawa
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

• 2016-07-16 12:07:32

Humor

W samolocie terrorysta staje przed lud?mi, wyci?ga strzykawk? i mówi: -W tej strzykawce jest wirus HIV jak kto? nie b?dzie wspó?pracowa? wstrzykn? mu to i b?dzie zara?ony. Wstaje Rusek, podchodzi do typa zabiera mu strzykawk? i zaczyna si? klu? po ca?ym ciele. - Cz?owieku co ty wyrabiasz? - zszokowa? si? terrorysta. - Nie ma strachu, u?ywam prezerwatyw...


Profesor medycyny ma pierwszy wyk?ad z pierwszym rokiem. - Zaczniemy od podstaw autopsji. Tutaj s? dwie rzeczy najistotniejsze. Po pierwsze - musicie pa?stwo pokona? swoje obrzydzenie. Prosz? popatrze?... - i wetkn?? palec w ty?ek trupa, wyci?gn?? go i obliza?. - A teraz ka?dy z was po kolei! Studenci z bladymi twarzami podchodz? do zw?ok, ale robi?, co kaza? profesor. Kiedy sko?czyli wyk?adowca mówi: - Po drugie, powinni?cie pa?stwo popracowa? nad spostrzegawczo?ci?. W?o?y?em palec wskazuj?cy, ale obliza?em ?rodkowy!


Gdzie by?e? tak d?ugo?!-z?o?ci si? ?ona na m??a. -Gra?em w szachy -To dlaczego czu? od ciebie wódk?? -A ty by? chcia?a by by?o czu? szachami?


Do celi wchodzi nowy, m?ody, wi?zie?. Od razu z ?ó?ek wstaje gromada recydywistów. Tatua?e na szyjach, podkre?lone oczy, kropki, ogolone g?owy, blizny, przekrwione oczy itp. Jeden z nich podchodzi do przera?onego go?cia: - Grypsujesz?! - pyta zachrypia?ym g?osem. - Prosz? Pana - odpowiada m?ody - ja w ?yciu jeszcze ?adnej gry nie zepsu?em!


Go?ciowi zrobiono prób? histopatologiczn? i okaza?o si?, ?e ma raka. Lekarz wr?czaj?c mu wyniki bada? mówi mam dla pana dwie wiadomo?ci dobr? i z??, od której mam zacz??. Prosz? zacz?? od tej z?ej, mówi pacjent. Lekarz: niestety ma pan raka i musimy panu amputowa? obydwie nogi, ale prosz? pana nasz sanitariusz chcia?by odkupi? od pana buty.


Pewien biedak chc?c pokaza? "dobrobyt" panuj?cy w kraju,usiad? przed Urz?dem Wojewódzkim i jad? siano.W obawie przed skandalem Wojewoda wys?a? urz?dnika by da? biedakowi 500 z?otych i wys?a? go do restauracji.Widz?c taki obrót sprawy biedak wybra? si? wkrótce do Warszawy.Usiad? przed Sejmem i znowu ?uje siano.Tym razem podszed? do niego sam premier i mówi: Cz?owieku! Siano schowaj na zim?,teraz mamy lato,zjedz sobie troch? trawy.


Przychodzi ma?a dziewczynka do apteki i mówi: - Poplos? cy plezelwatywy. Aptekarz lekko zdumiony mówi: - A po co ci prezerwatywy jak jeszcze masz mleko na ustach? Dziewczynka ocieraj?c usta mówi: - To nie mleko...


- Niestety, mam dla pana z?? wiadomo?? - jest pan zara?ony wirusem HIV Facet na to: - Ku***, ju? nawet w?asnym dzieciom ufa? nie mo?na


Facet siedzi w barze, podchodzi do niego nieznajomy i pyta:- Gdyby? obudzi? si? w lesie z podrapanym i wysmarowanym wazelin? ty?kiem, powiedzia?by? komu??- Ale? nie - odpowiada facet.Nieznajomy dalej pyta:- Gdyby? zauwa?y?, ?e masz w swoim ty?ku zu?yt? prezerwatyw?, powiedzia?by? komu??- Jasne, ?e nie - odpowiada facet.- Chcesz jecha? na kemping? - pyta si? nieznajomy.


Rozmawia dwóch dziadków: - Ja to ju? seksu nie uprawiam - A ja to jeszcze raz w tygodniu mog?.... - Jak to mo?liwe?! Przecie? jeste? ode mnie dwa lata starszy?! - No wiesz, jem ca?y czas ciemne pieczywo i to pomaga - Nic o tym nie wiedzia?em! Nikt mi nie powiedzia?! Tego samego dnia poszed? dziadek do sklepu i poprosi? ekspedientk? o ciemne pieczywo - Krojone czy w ca?o?ci? - A jaka to ró?nica? - No wie pan, krojone to szybciej twardnieje.... - K*rwa, wszyscy wiedzieli...


Bóg zes?a? na ziemi? Dziewic? Orlea?sk? 1 dnia dziewica dzwoni do Boga i mówi: - Tu Dziewica Orlea?ska, nauczy?am si? pali?. 2 dnia: -Tu Dziewica Orlea?ska, nauczy?am si? pi?. 3 dnia: - Tu Orlea?ska...


Tatusiu, czy ja jestem adoptowany? By?e?. Ale ci? oddali.


W restauracji: - Jak panu smakowa? ch?odnik? - Dupy nie urywa. - Cierpliwo?ci.


- Zenek!! - Co, tato? - Bra?e? ksi??k? z Kamasutr?? - No bra?em. - Dorysowa?e? tam co?? - No... chyba tak. - To id? teraz matk? rozpl?cz


Chcia?bym si? zapisa? na rehabilitacj?. ? Wolne terminy s? za rok. ? Ale ja nie wiem czy do?yj?? ? To zapisz? pana o?ówkiem i najwy?ej wyma??.


Doktorze, mam problem - codziennie o 6 rano mam stolec... To przeciez bardzo dobrze, gdzie pan widzi problem? - Bo ja, doktorze, budze sie o 7-00...

• 2016-07-01 09:40:11

Wstawianie do bazy, kasowanie- operacje, w których niezb?dne jest tylko potwierdzenie ich powodzenia

$polaczenie = @new mysqli($sql_serwer, $sql_login, $sql_haslo, $sql_baza);
if (mysqli_connect_errno() != 0){
    echo '<p>Wystapil blad polaczenia z baza mysql nr1: ' . mysqli_connect_error() . '</p>';
}
else {
     $wynik = @$polaczenie -> query("INSERT temat VALUES('$ids','$temat', '$data')");
     if ($wynik === false){ echo '<p>Zapytanie nie zosta?o wykonane poprawnie!</p>'; $polaczenie -> close(); }
     else {
          echo '<p>temat zosta? pomy?lnie dodany do bazy danych!</p>';
          $polaczenie -> close();
     }
}

• 2016-07-01 09:33:23

Mysqli- zapytanie z wynikami

$polaczenie = @new mysqli($sql_serwer, $sql_login, $sql_haslo, $sql_baza);
if (mysqli_connect_errno() != 0){
    echo '<p>Wystapil blad polaczenia z baza mysql nr1: ' . mysqli_connect_error() . '</p>';
}
else {
     $wynik = @$polaczenie -> query("SELECT * FROM tabela");
     if ($wynik === false){ echo '<p>Zapytanie nie zosta?o wykonane poprawnie!</p>'; $polaczenie -> close(); }
     else {
        while (($dane = $wynik -> fetch_assoc()) !== null){
         $przegladarka_baza=trim($dane['przegladarka']);
        }
        $wynik -> close(); // zwolnienie pami?ci
        $polaczenie -> close();
     }
}

• 2016-04-26 09:07:48

Humor

W zaspie ?nie?nej le?y pijak. Podchodzi do niego policjant i mówi:
- Wstawaj kole?, bo zamarzniesz!
- Co? ty! Po Borygo?

... czytaj wiecej
• 2016-01-18 19:38:38

astra kolektor ss?cy


znalezionych: 150 na 22 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>
 
© 2006-2021 Marcin Wolanowski, Kolno