Jeste¶ tutaj 254153 osob±.

Użytkowników online 1

Losowa Fotografia Kolno

znalezionych: 150 na 22 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>
• 2015-01-17 18:23:26

Ró?nice

Podstawa programowa to dokument ministerstwa, który wymienia tre?ci nauczania na ca?y etap edukacyjny, np. 4-6.
Te tre?ci trzeba rozwin??, uszczegó?owi? i rozdzieli? na ka?dy rok cyklu. Tym zajmuje si? program nauczania dla danej klasy. Jest wiele programów nauczania dla tej samej podstawy programowej.
Realizacj? tre?ci programowych musisz sobie jako? zaplanowa?, aby sie wyrobi?. Zrobisz to w rozk?adzie materia?u lub planie wynikowym.
W rozk?adzie - rozk?adasz materia? na jednostki lekcyjne.
W planie wynikowym - wypisujesz cele/efekty, jakie musisz osi?gn?? realizuj?c poszczególne tre?ci programowe.

• 2014-12-26 13:53:09

Pasek skrótów w Windows 7

Efekt:


Klikamy prawy przyciskiem myszy na pasku zada? Windows 7 i z menu kontekstowego wybieramy Paski narz?dzi, nast?pnie Nowy pasek narz?dzi…

W oknie Folder: wklejamy %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch i zatwierdzamy przyciskiem Wybierz folder.

Przesuwamy pasek na lew? stron?.

Ponownie prawym przyciskiem myszy na pasku szybkiego uruchamiania i w menu kontekstowym odznaczamy opcje Pokaz tekst i Poka? tytu?.

• 2014-05-15 14:04:01

:-)

• 2014-05-14 23:57:50

Mam

• 2014-03-15 15:42:31

Orange na kart?

Rozmowy bez limitu w sieci
9 z? -
W ramach us?ugi dzwonisz za darmo na wszystkie numery komórkowe w sieci Orange, nawet wtedy gdy masz 0 z? na koncie lub gdy Twoje konto jest nieaktywne. Us?uga kosztuje 9 z? i jest wa?na przez 31 dni.
Us?ug? mo?na kupi? w dwóch wersjach

Rozmowy bez limitu w sieci Cykliczne rozmowy bez limitu w sieci
  • wpisz w telefonie kod *110*31# i potwierd? przyciskiem ‘zad?wo?’ (bezp?atnie)
  • wy?lij SMS-a o tre?ci START pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika us?ug w Twojej taryfie)
  • wpisz w telefonie kod *110*31*2# i potwierd? przyciskiem ‘zad?wo?’ (bezp?atnie)
  • wy?lij SMS-a o tre?ci START CYKL pod numer 441 (koszt SMS-a wg cennika us?ug w Twojej taryfie)

SMS-y bez limitu do wszystkich
10 z? -  W ramach us?ugi SMS-ujesz za darmo na wszystkie numery komórkowe Polsce, nawet wtedy gdy masz 0 z? na koncie lub gdy Twoje konto jest nieaktywne. Us?uga kosztuje 10 z? i jest wa?na przez 31 dni.

SMS-y bez limitu do wszystkich Cykliczne SMS-y bez limitu do wszystkich
  • wpisz w telefonie kod *110*33# i potwierd? przyciskiem ‘zad?wo?’ (bezp?atnie)
  • wy?lij SMS-a o tre?ci START pod numer 641 (koszt SMS-a wg cennika us?ug w Twojej taryfie)
  • wpisz w telefonie kod *110*33*2# i potwierd? przyciskiem ‘zad?wo?’ (bezp?atnie)
  • wy?lij SMS-a o tre?ci START CYKL pod numer 641 (koszt SMS-a wg cennika us?ug w Twojej taryfie)
• 2014-03-01 16:08:07

Midon

• 2013-12-31 11:58:11

Majki ?piznalezionych: 150 na 22 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>
 
© 2006-2021 Marcin Wolanowski, Kolno