Jesteś tutaj 286544 osobą

Użytkowników online 1

Losowa Fotografia Kolno

Kolno

2009-08-15 18:16:25

Kolno

Kolno - miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, położone na Wysoczyźnie Kolneńskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa łomżyńskiego.

Od 1 lutego do 31 grudnia 1991 miasto Kolno i gmina Kolno tworzyły wspólną gminę (tzw. miasto-gminę). Zostały połączone w związku z restrukturyzacją podziału administarcyjnego w 1991 roku, lecz po zaledwie 11 miesiącach (1 stycznia 1992) gminy ponownie rozdzielono.

Miasto Kolno położone jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Łabną, na Wysoczyźnie Kolneńskiej.

Kolno w liczbach

  • Według danych z 31 grudnia 2007, miasto liczyło 10 684 mieszkańców.
  • Powierzchnia: 25,08 km2 (Dane z 31 grudnia 2007).

Historia

Miasto pierwszy raz wzmiankowane było w 1222 r., początkowo należało do książąt mazowieckich, następnie funkcjonowało jako miasto królewskie. Prawa miejskie (Prawo chełmińskie) miasto otrzymało z rąk księcia Janusza I Mazowieckiego zwanego Starszym w 1425 r. Zostało utworzone z ziem wcześniej powstałych wsi królewskich: Zabiele , Czerwone . W XVII i XVIII w. był to ośrodek starostwa niegrodowego, w XVI w. nastąpił rozkwit miasta (handel, rzemiosło).

Kolno zostało spalone w czasie powstania kościuszkowskiego (1794), w 1795 r. znalazło się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w Królestwie Polskim. W XIX w. w mieście mieścił się ośrodek handlu płótnem kurpiowskim.

W wyniku działań I wojny światowej miasto uległo zniszczeniu. Sporą część mieszkańców stanowili Żydzi. 8 września 1939 r. Kolno zostało zajęte przez wojska niemieckie, pod koniec września do miasta wkroczyli Sowieci. W latach 1941-1945 pozostawało pod okupacją niemiecką. W latach 1867-1975 Kolno było siedzibą powiatu. Do 1972 przez miasto przebiegała linia kolei wąskotorowej, zbudowana jeszcze przez Niemców w 1915 r. Od 1999 ponownie miasto powiatowe. Istnieje teoria iż Jan z Kolna to kapitan duńskiego statku,który dotarł przed Kolumbem do wybrzeży Ameryki jako Joanes Scolnus.

 
© 2006-2023 Marcin Wolanowski, Kolno