Losowa Fotografia Kolno

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][R][S][T][U][W][Z]

Ilość moich ulubionych cytatów/wierszy w bazie: 103
wyrażenie:

Losowe cytaty:

U?miechn??a si? u?miechem, w który w?o?y?a wszystko to, co postanowi?a przemilcze?.

Maurice Druon

Ka?dy dzie? b?dzie jak wino, ka?dy poranek jak wieczór,a ?wit- nasz wspólny ?wit- pomy?l o tym. dla takiego ?witu, jedynego w ?yciu, mo?na umrze?, mo?na ?y?, mo?na spali? wszystkie mosty, mo?na frun??, mo?na pracowa?, mo?na si? nie dawa?, mo?na przesta? t?sknic, mo?na przesta? si? ba?, tego jedynego ?witu strach nie b?dzie mia? do nas dost?pu. Wszystko zale?y od Ciebie...

Katarzyna Grochola

Rycerz bez blizny to kutas nie rycerz.

Andrzej Sapkowski

Kto? kto ci? ugryz?, przypomnia? ci, ?e i ty posiadasz z?by.
(przys?owie Milcz?ce Psy)

Waldemar ?ysiak

Nie p?acz w li?cie
nie pisz ?e los ciebie kopn??
nie ma sytuacji na ziemi bez wyj?cia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.

Jan Twardowski

A ja my?l?, ?e ca?e z?o tego ?wiata bierze si? z my?lenia. Zw?aszcza w wykonaniu ludzi ca?kiem ku temu nie maj?cych predyspozycji.

Andrzej Sapkowski
 
© 2006-2020 Marcin Wolanowski, Kolno