Losowa Fotografia Kolno

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][R][S][T][U][W][Z]

Waldemar ?ysiak:

znalezionych: 3, strona 1 z 1

Kto? kto ci? ugryz?, przypomnia? ci, ?e i ty posiadasz z?by.
(przys?owie Milcz?ce Psy)

Cz?owiek, który nienawidzi, mniej cierpi. Nawet je?li poprzez t? nienawi?? wskrzesza z?? przesz?o??- mniej cierpi. Cierpie? b?dzie pó?niej, gdy zaspokoi pragnienie zemsty i zauwa?y jak niewiele to da?o, jak nie naprawi?o niczego i jak bardzo by?o niepotrzebne.

Do XVII wieku ludzie ?yli bez mas?a, do XVIII wieku bez myd?a, do XIX bez elektryczno?ci i ?utej gumy, do XX bez filmu i pigu?ki antykoncepcyjnej, a do nast?pnych bez wolno?ci, równo?ci, sprawiedliwo?ci i braterstwa. A przecie? ?yli...

znalezionych: 3, strona 1 z 1

 
© 2006-2020 Marcin Wolanowski, Kolno